Brønnøy Landbrukstjenester

 Om oss

Bonden:

Vi organiserer og formidler alle former for avløsning tilpasset den enkelte bondes behov. Vi har også arbeidsgiveransvar for avløseren og utfører alt av  lønns- og personalarbeid. Avløseren blir automatisk forsikret.  Vi  fører lønningsregnskap for bonden, og skaffer dokumentasjon av avløserutgifter i forbindelse med søknad om avløsertilskudd. Vi har god kunnskap om bonden sine rettigheter og reglene i velferdsordningene. Vi hjelper også til ved utfylling av aktuelle søknadsskjemaer.

Avløseren er bondens sikkerhetsnett:

DSC_9091

Landbruket i Norge representerer en stor og viktig arbeidsplass. Ca 100 000 personer er sysselsatt  i landbruksrelaterte jobber og ca. 5 500 personer av disse er avløsere. En avløser skal kunne ta over nødvendig arbeid når brukeren selv av ulike grunner ikke kan utføre arbeidet. Dette kan være når bonden skal ha ferie eller når han ikke kan utføre arbeidet på grunn av sykdom eller andre hendelser.
For bonden er det avgjørende å vite at han eller hun har en flink og ansvarsfull avløser som kan trå til når det trengs. Dette er for mange den avgjørende faktoren som teller med når det snakk om å satse for framtida.
Vår viktigste målsetting er å kunne tilby bønder en god avløsertjeneste.

Avløseren:
Gjennom avløserlaget får avløseren et ordnet arbeidsforhold. Det gjelder enten det er arbeid på hel- eller deltid. Laget sørger for arbeidsavtale, lønn, arbeidsplan, ordnet fritid, forsikringer, samt sosiale arrangement. Avløserlaget arbeider også for å skape trivsel og trygghet i arbeidet.

Tilskudd til avløsning ved sykdom:
Ved avløsning under sykdom, fødsel, syke barn eller dødsfall kan du få refundert inntil 1500 kr i lønnsutgifter pr. dag. Dette avhenger imidlertid av hvor mye ferie/fritidsrefusjon du har og om det er inntekt, trygd eller pensjon du får utenom.
Refusjon er den samme om du bruker landbruksvikar eller annen avløser. Avløseren må ikke ha næringsinntekt fra bruket eller være under 15 år, heller ikke ektefelle/samboer.

Vi tar oss av alt som har med søknadsprosessen å gjøre. Vi trenger imidlertid dokumentasjon fra deg, og det er viktig at vi blir orientert om situasjon slik at vi får laget en korrekt søknad om refusjon.

Landbruksvikarer:
Vi har 1 landbruksvikar i full stilling (Brønnøy) og en 50 prosent stilling i Vevelstad. Vi har beredskapsavtaler med flere avløsere.

Legg igjen en kommentar

 

Årsmelding 2015 og 2014

Årsmøte 22.april 2016 Gjøran Larssen gjenvalgt som leder i Brønnøy Landbrukstjenester. 22 medlemmer møtte opp da BLT hadde årsmøte på kvelden 22. april. Tradisjonen tro ble kvelden avsluttet med årsmøtemiddag hvor også de ansatte...

Om oss

Gjennom Brønnøy Landbrukstjenester kan du sikre deg avløsning når du har behov for ferie og fritid, ved sykdom og ellers når du trenger ekstra arbeidskraft. Bonden: Vi organiserer og formidler alle former for avløsning...

Utlønning og A-ordning

Det er viktig å sende inn timar på avløysar etter kvart som vedkommande har vore i arbeid. Dette er for at det skal verte korrekt meldt inn til dei rette instansar til ei kvar...