Brønnøy Landbrukstjenester

Ønsker du å jobbe hos oss?

Vi søker etter 1 avløser i 100% stilling til hovedsakelig melkeproduksjon.

Vi søker etter person med landbruksutdanning og erfaring fra melkeproduksjon, personer med relevant erfaring kan også søke.

  • Du må disponere egen bil og ha førerkort for bil og traktor
  • Du må beherske norsk språk, både muntlig og skriftlig
  • Du må evne å samarbeide, være allsidig og vise vilje til å yte god service
  • Vi vektlegger personlig egnethet.

Vi  kan tilby:

  • Et spennende og variert arbeid
  • Opplæring vil bli gitt
  • Lønn etter tariff
  • Tiltredelse snarest mulig

Søknader med attester sendes til: post@bronnoylandbrukstjeneste.no. Eventuelt pr  post til; Brønnøy Landbrukstjenester, Gårdsøyveien 5, 8907 Brønnøysund.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Gjøran Larssen (styreleder) tlf. 91 10 20 97 eller Eilert Horn (daglig leder) 90 47 58 94

===============================================================================================================

Om oss

Vi har kontorsted i regionsentret i Brønnøy kommune. Kommunen ligger midt i leia – midt i landet – med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter. Kommunen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv. Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp.

Bonden:

Vi organiserer og formidler alle former for avløsning tilpasset den enkelte bondes behov. Vi har også arbeidsgiveransvar for avløseren og utfører alt av  lønns- og personalarbeid. Avløseren blir automatisk forsikret.  Vi  fører lønningsregnskap for bonden, og skaffer dokumentasjon av avløserutgifter i forbindelse med søknad om avløsertilskudd. Vi har god kunnskap om bonden sine rettigheter og reglene i velferdsordningene. Vi hjelper også til ved utfylling av aktuelle søknadsskjemaer.

Avløseren er bondens sikkerhetsnett:

DSC_9091

Landbruket i Norge representerer en stor og viktig arbeidsplass. Ca 100 000 personer er sysselsatt  i landbruksrelaterte jobber og ca. 5 500 personer av disse er avløsere. En avløser skal kunne ta over nødvendig arbeid når brukeren selv av ulike grunner ikke kan utføre arbeidet. Dette kan være når bonden skal ha ferie eller når han ikke kan utføre arbeidet på grunn av sykdom eller andre hendelser.
For bonden er det avgjørende å vite at han eller hun har en flink og ansvarsfull avløser som kan trå til når det trengs. Dette er for mange den avgjørende faktoren som teller med når det snakk om å satse for framtida.
Vår viktigste målsetting er å kunne tilby bønder en god avløsertjeneste.

Avløseren:
Gjennom avløserlaget får avløseren et ordnet arbeidsforhold. Det gjelder enten det er arbeid på hel- eller deltid. Laget sørger for arbeidsavtale, lønn, arbeidsplan, ordnet fritid, forsikringer, samt sosiale arrangement. Avløserlaget arbeider også for å skape trivsel og trygghet i arbeidet.

Tilskudd til avløsning ved sykdom:
Ved avløsning under sykdom, fødsel, syke barn eller dødsfall kan du få refundert inntil 1500 kr i lønnsutgifter pr. dag. Dette avhenger imidlertid av hvor mye ferie/fritidsrefusjon du har og om det er inntekt, trygd eller pensjon du får utenom.
Refusjon er den samme om du bruker landbruksvikar eller annen avløser. Avløseren må ikke ha næringsinntekt fra bruket eller være under 15 år, heller ikke ektefelle/samboer.

Vi tar oss av alt som har med søknadsprosessen å gjøre. Vi trenger imidlertid dokumentasjon fra deg, og det er viktig at vi blir orientert om situasjon slik at vi får laget en korrekt søknad om refusjon.

Landbruksvikarer:
Vi har 1 landbruksvikar i full stilling (Brønnøy) og en 50 prosent stilling i Vevelstad. Vi har beredskapsavtaler med flere avløsere.

Legg igjen en kommentar

 

Nyheitsbrev september 2018

Sommartida er over og vi går inn i haustmånadane. Det er ei fin tid med stor aktivitet og travle dagar. For mange var nok sommaren kanskje litt for varm og i tørraste laget, medan...

Jordbrukets krav – velferdsordningane

I dag er jordbrukets krav offentleggjort. I kravet er det mykje positivt rundt velferdsordningane. Maks refusjon er føreslått auka med kr 5000,- til kr 79200,- pr.år. Tilskotet vert føreslege auka frå kr 270200,- til kr 280...

Nyheitsbrev nummer tre 2017

Sumaren er ei roleg tid, både for oss i administrasjonen og dei i styret. Sumaren går med til ferieavvikling og dagane er litt rolegare enn elles i året. Med unntak av eit par dagar...