Brønnøy Landbrukstjenester

Ønsker du å jobbe hos oss?

Vi søker etter 1 avløser i 100% stilling til hovedsakelig melkeproduksjon.

Vi søker etter person med landbruksutdanning og erfaring fra melkeproduksjon, personer med relevant erfaring kan også søke.

  • Du må disponere egen bil og ha førerkort for bil og traktor
  • Du må beherske norsk språk, både muntlig og skriftlig
  • Du må evne å samarbeide, være allsidig og vise vilje til å yte god service
  • Vi vektlegger personlig egnethet.

Vi  kan tilby:

  • Et spennende og variert arbeid
  • Opplæring vil bli gitt
  • Lønn etter tariff
  • Tiltredelse snarest mulig

Søknader med attester sendes til: post@bronnoylandbrukstjeneste.no. Eventuelt pr  post til; Brønnøy Landbrukstjenester, Gårdsøyveien 5, 8907 Brønnøysund.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Gjøran Larssen (styreleder) tlf. 91 10 20 97 eller Eilert Horn (daglig leder) 90 47 58 94

===============================================================================================================

Om oss

Vi har kontorsted i regionsentret i Brønnøy kommune. Kommunen ligger midt i leia – midt i landet – med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter. Kommunen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv. Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp.

Bonden:

Vi organiserer og formidler alle former for avløsning tilpasset den enkelte bondes behov. Vi har også arbeidsgiveransvar for avløseren og utfører alt av  lønns- og personalarbeid. Avløseren blir automatisk forsikret.  Vi  fører lønningsregnskap for bonden, og skaffer dokumentasjon av avløserutgifter i forbindelse med søknad om avløsertilskudd. Vi har god kunnskap om bonden sine rettigheter og reglene i velferdsordningene. Vi hjelper også til ved utfylling av aktuelle søknadsskjemaer.

Avløseren er bondens sikkerhetsnett:

DSC_9091

Landbruket i Norge representerer en stor og viktig arbeidsplass. Ca 100 000 personer er sysselsatt  i landbruksrelaterte jobber og ca. 5 500 personer av disse er avløsere. En avløser skal kunne ta over nødvendig arbeid når brukeren selv av ulike grunner ikke kan utføre arbeidet. Dette kan være når bonden skal ha ferie eller når han ikke kan utføre arbeidet på grunn av sykdom eller andre hendelser.
For bonden er det avgjørende å vite at han eller hun har en flink og ansvarsfull avløser som kan trå til når det trengs. Dette er for mange den avgjørende faktoren som teller med når det snakk om å satse for framtida.
Vår viktigste målsetting er å kunne tilby bønder en god avløsertjeneste.

Avløseren:
Gjennom avløserlaget får avløseren et ordnet arbeidsforhold. Det gjelder enten det er arbeid på hel- eller deltid. Laget sørger for arbeidsavtale, lønn, arbeidsplan, ordnet fritid, forsikringer, samt sosiale arrangement. Avløserlaget arbeider også for å skape trivsel og trygghet i arbeidet.

Tilskudd til avløsning ved sykdom:
Ved avløsning under sykdom, fødsel, syke barn eller dødsfall kan du få refundert inntil 1500 kr i lønnsutgifter pr. dag. Dette avhenger imidlertid av hvor mye ferie/fritidsrefusjon du har og om det er inntekt, trygd eller pensjon du får utenom.
Refusjon er den samme om du bruker landbruksvikar eller annen avløser. Avløseren må ikke ha næringsinntekt fra bruket eller være under 15 år, heller ikke ektefelle/samboer.

Vi tar oss av alt som har med søknadsprosessen å gjøre. Vi trenger imidlertid dokumentasjon fra deg, og det er viktig at vi blir orientert om situasjon slik at vi får laget en korrekt søknad om refusjon.

Landbruksvikarer:
Vi har 1 landbruksvikar i full stilling (Brønnøy) og en 50 prosent stilling i Vevelstad. Vi har beredskapsavtaler med flere avløsere.

Legg igjen en kommentar

 

Årsmelding 2015 og 2014

Årsmøte 22.april 2016 Gjøran Larssen gjenvalgt som leder i Brønnøy Landbrukstjenester. 22 medlemmer møtte opp da BLT hadde årsmøte på kvelden 22. april. Tradisjonen tro ble kvelden avsluttet med årsmøtemiddag hvor også de ansatte...

Om oss

Gjennom Brønnøy Landbrukstjenester kan du sikre deg avløsning når du har behov for ferie og fritid, ved sykdom og ellers når du trenger ekstra arbeidskraft. Bonden: Vi organiserer og formidler alle former for avløsning...

Utlønning og A-ordning

Det er viktig å sende inn timar på avløysar etter kvart som vedkommande har vore i arbeid. Dette er for at det skal verte korrekt meldt inn til dei rette instansar til ei kvar...

Fokus på LA-MRSA smitte

Etter at det fleire gonger har dukka opp LA-MRSA smitte i svinebesetningar bør alle utanlandske avløysarar, ikkje bare dei som arbeider i svinebesetningar, testast for LA-MRSA. Avløysarar har sosial omgang med kvarandre og med andre bønder enn...

Statens tilbod fører til mindre avløysing

I staten sitt tilbod ved jordbruksoppgjeret vert det ikkje tilbydd noko auke i tilskotta i velferdsordningane. Auka kostnader vert ikkje kompensert, noko som føre til dyrare ordningar og mindre avløysing for tilskottet.

Statens tilbod til landbruket

I statens sitt tilbod har dei ikkje tilbydd friske midlar til velferdsordningane, men det vert føreslege at satsane vert vidareført som i dag. I tillegg legg tilbodet opp til at forhandlingane skal samkøyra søknads-...

Innlevering av timelister

Lønna blir overført bank den 25. i hver måned. Timelister må være levert inn senest den 20. for å være sikker på å komme med på månedens lønnskjøring. – Timelistene må være underskrevet av...

Bekymret for den nye A-ordningen?

Ikke la deg bekymre, la heller en av våre lokale landbrukstenester ta seg av A-ordningen og annet lønnsrelatert papirarbeid for deg! Våre omlag hundre NLT-lag landet rundt er alltid oppdatert på informasjon som kan...