Brønnøy Landbrukstjenester

TIMELISTER

FRIST:

Frist for innlevering av timelister er den 20 i hver måned, unntatt desember da er det fristen 10. (utbetaling av lønn ca. 15. desember)

Lønningsdag for avløsere er den 25. i hver måned, og innleveringsfristen ovenfor er absolutt siste dag dersom det skal lønnes på den inneværende måned.

Feriepenger utbetales ca. 15. juni