Brønnøy Landbrukstjenester

Vaktelefon døgnet rundt: 90 47 58 94

Arbeidskraft til landbruket

Det er et stort fokus på mangel på sesongarbeidskraft i landbruket. I forbindelse med dette er det nedsatt ei arbeidsgruppe i landbruket som ser på ulike tiltak som kan gjøres for å lette situasjonen.

LES MER »