Brønnøy Landbrukstjenester

Brønnøy Landbrukstjenester betjener gårdbrukerne i Brønnøy og Vevelstad kommuner. Vi har ca. 100 aktive medlemmer og omsetter for 10 millioner i året. Vi sysselsetter 30 årsverk.

bilde-fk

Kontorstedet er i Brønnøy med kontor i Felleskjøpbygget på Salhus, andre etasje.

Styret består av følgende personer:

Gjøran Larssen, leder                  (911 02 097)

Trine Myrvang, nestleder          (959 85 520)

Siw-K. Grønbech Solli                 (977 85 591)

Roy Dypaune                               (977 86 235)

Mikal Fjellsøy                              (924 93 574)

Daglig leder er Eilert Horn han arbeider i 90 % stilling han når du på tlf: 90 47 58 94

Alf Børge Vonheim er landbruksvikar i 100% stilling og betjener Brønnøy. Vi har også en 50% stilling som landbruksvikar i Vevelstad; John Inge Andersen