Brønnøy Landbrukstjenester

Innmelding i Brønnøy Landbrukstjenester

Som medlem i Brønnøy Landbrukstjenester får du som bonde flere fordeler.

Brønnøy Landbrukstjenester organiserer og formidler alle former for avløsing tilpasset den enkelte bonde sitt behov. Laget har arbeidsgiveransvar for avløseren og utfører alt lønns- og personalarbeid. Avløseren blir automatisk forsikret. Brønnøy Landbrukstjenester skaffer doku­mentasjon på avløserutgiftene i forbindelse med søknad om avløsertilskudd. Vi informerer om bonden sine rettigheter og reglene i velferdsordningene. Brønnøy Landbrukstjenester er kontaktleddet mellom bonde og avløser.

Bruk skjemaet under for å melde deg inn. (Dersom du er arbeidssøker skal du klikke her)