Brønnøy Landbrukstjenester

Ønsker du å jobbe hos oss?

Vi søker etter 1 avløser i 100% stilling til hovedsakelig melkeproduksjon.

Vi søker etter person med landbruksutdanning og erfaring fra melkeproduksjon, personer med relevant erfaring kan også søke.

  • Du må disponere egen bil og ha førerkort for bil og traktor
  • Du må beherske norsk språk, både muntlig og skriftlig
  • Du må evne å samarbeide, være allsidig og vise vilje til å yte god service
  • Vi vektlegger personlig egnethet.

Vi  kan tilby:

  • Et spennende og variert arbeid
  • Opplæring vil bli gitt
  • Lønn etter tariff
  • Tiltredelse snarest mulig

Søknader med attester sendes til: post@bronnoylandbrukstjeneste.no. Eventuelt pr  post til; Brønnøy Landbrukstjenester, Gårdsøyveien 5, 8907 Brønnøysund.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Gjøran Larssen (styreleder) tlf. 91 10 20 97 eller Eilert Horn (daglig leder) 90 47 58 94